Za wugbanja we sporśe, serbskej wucbje a na pólu muziki

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 10. Oktober 2019
Józef Brězan, gitarist a sobuzałožaŕ kupki JANKAHANKA, kótaraž wjelgin wuspěšnje grajo serbsku muziku za młoźinu. Fota: Maćij Bulank

Mikławš Krawc, z rodom ze jsy Sernjany (Zerna), jo wordował pócesćony z Mytom Domowiny za swójo wugbanje na pólu serbskego sporta, za wobstawne žurnalistiske źěło a za woplěwanje mjazynarodnych kontaktow k drugim Słowjanam. Wón jo absolwěrował serbski gymnazium w českich Warnoćicach, źož jo se słowjańskego ducha nasrěbał. Wón jo studěrował na pedagogiskem instituśe w Małem Wjelkowje a pśišeł ako „nowowucabnik“ do Dolneje Łužyce, serbske šulstwo twarit. Jo wucył serbsku rěc w Bórkowach. Pótom jo se pśistajił na serbskej wótnožce Nimskego pedagogiskego centralnego instituta, źož jo pisał wucbne plany a materialije za wucabnikow.

Cas žywjenja pak wón jo zapalony sportaŕ. Južo w młodych lětach jo balo kopał a był cłonk serbskego balokopaŕskego mustwa. Pótom jo wuspěšnje grał volleyball we sportowem towaristwje Rotacija Budyšyn a był wjednik volleyballoweje sekcije budyšyńskego wokrejsa.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen