„To jo mójo žywjenje“

Von Alfons Wicaz Donnerstag, 15. August 2019
Rowno ten tyźeń wujdu nowe knigły z pjera Erwina Hanuša. Skazaś je móžośo pód www.domowina-verlag.de.Erwin Hanuš.

83lětny Chóśebuzaŕ, wucabnik na wuměńku Erwin Hanuš, jo źinsa hyšći pilny pśełožowaŕ literarnych twórbow a pśirodowědnych knigłow do dolnoserbskeje rěcy ako teke pisaŕ wucbnicow serbšćiny a źiśecych knigłow. Něnto maju w Ludowem nakładnistwje Domowina jogo dolnoserbske knigły „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujś. Alfons Wićaz jo se z awtorom rozgranjał.

NC: Su Waše knigły awtobiografija?

Erwin Hanuš: Pópšawem nic, dokulaž to njejo mójo wótmyslenje było. Mě jo w awtobiografiji pśeliš wjele licbow a datow, kenž luźi njezajmuju. Su to skerjej wótrězki mójogo žywjenja. Zachopijom z casom doma w Hochozy, dalej pak chronologiski njepóstupujom. Nawězujom jano na epizody, kenž som how a tam dožywił.

Kak su knigły natwarjone?

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen