Za 10 lět musy byś zwónoźone

Von Ines Neumannojc Donnerstag, 15. August 2019
Slědne pósejźenje Serbskeje rady w starej legislaturje su wužyli teke za wabjenje za wuzwólowanje noweje Serbskeje rady. Cłonki Serbskeje rady tak ako zagronitej za nastupnosći Serbow, pśibytne wót krajnego kněžaŕstwa tak ako wót šulskego amta su se zestupali za foto. Su se cesto zmakali a zgromadnje źěłali, aby pólěpšyli situaciju Serbow. Plakat w srjejźi fota jo wugótowała Domowinska kupka Lubin za wólbne wabjenje. Foto: B. Ginkelowa

Z Pódstupima/Potsdam. Na pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow 6. awgusta su wobjadnali zwětšego kubłańske temy. Na gluku su to byli tenraz zwjaselece nowosći pśipódla. Ale teke alarměrujuce. Frank Nedoma wót šulskego amta Chóśebuz jo nacerił personalnu situaciju pla serbskich wucabnicow a wucabnikow. A ta jo wjele wěcej napněta, ako młogi se to mysli.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen