Buźo Dešno pla nejrědnjejšych w Nimskej?

Von Horst Adam Donnerstag, 11. Juli 2019
Na Tylcyc dwórje jo se wejsna wognjowa wobora pśedstajiła. Tam južo pilnje twarje. Fota: Horst Adam
Za woglěd komisije su samo zestajali a dali śišćaś „Dissener Dorfzeitung/Dešański casnik“ z wjele informacijami.

Až jo w Dešnje cesto wjeliki a za wětšy źěl teke wjasoły ruš, to jo znate. Což pak jo se slědny tyźeń srjodu, 3. julija, tam stało, to njejsu Dešanaŕki a Dešanarje hyšći žednje dožywili. Pśipowěźeła ga jo se wětša wósebna komisija z cełeje Nimskeje, ako jo se kśěła wšykno to woglědaś, dla cogo jo było Dešno 2018 ta nejrědnjejša wjas w cełej Bramborskej. A za tym jo kśěła pón gódnośiś, lěc by mógała toś ta dolnołužyska serbska wjas byś teke mjazy tymi nejlěpšymi w cełej Nimskej.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen