LEAG buźo twariś wjeliki skład energije

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 11. Juli 2019

Z Carneje Plumpy/Schwarze Pumpe. Koncern LEAG buźo tudy twariś wjelicku bateriju z kapacitu 50 megawatow, jadnu wót doněnta nejwětšych takich składow (Speicher) elektriskeje energije w Europje. Jej su dali to mě Łužyska BigBattery, a wóna dej pomogaś nimsku elektrisku seś stabilnu źaržaś. Wóna dej wurownowaś tu njewobstawnosć regeneratiwneje energije. Gaž słyńco mócnje swěśi abo wětš dujo, ga móžo ta wuškowna a tuchylu njepótrjebana energija se we bateriji zběraś a wobchowaś ‒ baterija buźo se stakim lodowaś. Jo-li regenratiwneje energije nachylu mało, ga buźo baterija elektricu (Elektrizität, elektrischer Strom) do seśi wótewdawaś.

Kapacita wót 50 MW wucynijo źasety źěł wugbałosći (Leistung als physikalische Größe) jadnogo bloka w janšojskej elektraŕni.

Chwjaśe a njewobstawnosć regeneratiwneje energije naglěda se ako zadora pśi wótstupowanju wót fosilnych palidłow. Togodla jo takim baterijam abo składam elektriskeje energije wjelika wažnosć pśipisana.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen