Torsten Symula prědny raz pódla

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 13. Juni 2019
Teke to jo T. Symula cynił: Pódpěrał zbrašonego (nalěwo). Foto: G. W.

Dlejšy cas jo mustwo Serbske koparje pytało někogo, ako by mimo teju dweju trenarjowu se sobu starał wó mustwo, na pśikład wó tu drastwu. Něnto su jadnogo namakali a za to dobyli – ga Torstena Symulu (Simmula) z Barbuka, pśedsedarja tamneje Domowinskeje kupki, ak dosć derje serbski wumějo. Wón ma wjele wušej za balokopanje, jo ga sam grał, na kóńcu pla „starych knězow“ W Hochozy jo wón był prědny raz we swójom nowem amśe.

Šleswigska a serbska chórgoj gromaźe

Gósći z Nordšleswiga su teke swóje fony sobu pśinjasli do Hochoze: tu wót nimskeje ludoweje kupki w Dańskej, tu wót jich towaristwa Bund deutscher Nordschleswiger a tu wót mustwa Team Nordschleswig. Te su se tam zmawowali na sportnišću, rowno tak ako ta módra-cerwjena-běła wót Serbow.

Wjeliku chwalbu za Hochoskich

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen