Wuzgóniś, chto gótujo sobu pśi rewitalizaciji rěcy

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 13. Juni 2019

Z Chóśebuza/Cottbus. Redakcija serbskego tv-magacina Łužyca jo zachadny stwórtk pśewjadła w Měsćańskem domje zjawnu podiumowu diskusiju na temu „Wumrějo serbska rěc?“ Dla teje wěcy su diskutěrowali direktor Serbskego instituta dr. Hauke Bartels, wjednik Instituta za sorabistiku z Lipska prof. Edward Wornaŕ, referent krajneje zagroniteje za nastupnosći Serbow Měto Nowak (něgajšny dolnołužyski župan a wjednik RCWeja), cłonk Serbskeje rady Angela Šurmanowa, kaž teke „Witaj-mama“ Astrid Šramowa z Gołbina, kótaraž se stara wó wótžywjenje serbskich tradicijow a rěcy we swójej jsy. Na diskusiji su se wobźělili teke wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma a interesěrowana zjawnosć.

Serbska rěc mrějo, ale wumrěła hyšći njejo, a kaž pla luźi, dej gójc sebje zacasa srědnosći wumysliś a se staraś, aby wóna njewumrěła – tak jo wótegronił dr. Bartels na to pšašanje, ak štycy we titelu diskusije. Jomu jo se pśizamknuł ned prof. Wornaŕ: Tak dłujko ako luźe wopytuju rěc wužywaś a kśě ju powědaś, njejo wóna wumrěta. A to płaśi za serbsku rěc.

(1 Stimme)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen