Zwěstk serbskich šulow dej se załožyś. Nic jano wucenje rěcy, ale teke serbski duch jo wažny

Von Nowy Casnik Donnerstag, 11. April 2019

Něgajšny pśedsedaŕ Domowiny Jan Nuk jo Domowinu nagranjał, aby se procowała wó mócowanje serbskego ducha w šulach. To dej byś srědnosć pśeśiwo wóteběranju kwality serbskeje rěcy mjazy źiśimi a młoźinu. Tomu ciloju dej słužyś załoženje „zwěstka serbskich šulow“, ako dej stojaś pód doglědom ministaŕstwa za kulturu. K njomu deje słušaś wšykne šule w Sakskej, ako maju status serbskeje šule, a cłonkojstwo we zwěstku dej byś obligatoriske. Teke towaristwa za spěchowanje serbskeje rěcy deje se pśi kuždej serbskej šuli załožyś. Zgromaźina jo se jomu pśichyliła a dała wjednistwoju Domowiny nadawk, se wó to staraś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen