Stśělaju do źiwjakow, ale to njepomoga

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 11. April 2019

Z Gatojc/Teichland. Za powěsću šołty Haralda Groby z Husa maju wobsednikarje tudy starosć dla źiwjakow. Rownož jagarje su łoni we tych tśich gatojskich jsach (Nowej Jsy, Husu a Barbuce) 150 źiwjakow stśělili, njebuźo se jich populacija wjele pómjeńšyś. Pśeto źiwjaki maju swój schow we góli na Barbuckej górje (to jo ta nasypana góra za tormom gatojskego parka). Tam se wobźaržuju stawnje jich wjelike rědownje. Ta góla jo tam statna, a jano jaden raz abo dwójcy k lětu organizěrujo se źiwjakowa góńtwa. Wacej se tudy do źiwjakow njestśěla – skjaržy Groba. A dla togo, rownož jagarje we susednych rewěrach telik źiwjakow stśělaju, jo licba nowych prosetow tak wjelika, až to tšuśe se lažko wurownajo.

A te źiwjaki napóraju wobsednikarjam škódu. K jich pórěźenju su jagarje kupili mašinu za mulchowanje. Ta sama se wužywa, gaž źiwjaki łuku pśepyskaju, a wóno jo trjeba nowu tšawu wuseś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen