Jutta Kaiserowa dajo nam drogowaś pśez wjele lět

Von Horst Adam Mittwoch, 17. Januar 2018
Jutta Kaiserowa njejo był jano šykowana reportarka, ale jo teke cesto moderěrowała – nic jano w studiju, ale teke „wence“, ako na pśikład 1996 na serbskem swěźenju w Janšojcach. Foto: G. Joppich

Chtož jo wjele, wjele lět źěłał ako redaktor a reportaŕ pśi bramborskem serbskem radiju (to same teke płaśi za redaktorow a redaktorki pla Casnika), ten by mógał zawěsće wó tom, což jo wšykno dožywił, napisaś roman abo druge tłuste knigły. Jadna taka jo Jutta Kaiserowa z Gór. Ako něgajšna młoda sekretarka pśi Domowinje w Dolnej Łužycy jo chopiła w lěśe 1962 źěłaś w serbskej redakciji radija DDR w Chóśebuzu. Až do lěta 2000 jo to cyniła, wót lěta 1990 pśi bramborskem serbskem radiju ORB a rbb. Toś, dogromady 38 lět jo ze swójim pśijaznym głosom serbskich luźi w Dolnej a Górnej Łužycy informěrowała a, to se wě, teke rozwjaseliła, wokśewjeła.

Wjele jo dožywiła a nazgóniła, z wjele, wjele luźimi jo se rozgranjała a jich narska wupšašowała a źěl ze swójich reportažow, rozgronow a drugich pśinoskow a dožywjenjow jo we slědnych lětach, we wuměńkarskem casu, hyšći raz napisała. Bóžko jano małki źěl, za to pak wjelgin interesantny a wažny.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen