Ze stawiznow Domowiny

Von Peter Jannasch Mittwoch, 04. Oktober 2017
Gisela Banemanojc (napšawo) a ceptarka Hanka Pahnowa we zajmnem rozgronje. Foto: Peter Jannasch

Šlichojc gólc

Fryco Nakońc

*20.06.1920 + 28.12.1967

Syn serbskeg zeleznicarja wuknjo na tkalca. Wón źěła w chóśebuskej tekstilnej gótnicy, daniž njemusy 1939 do wójakow. Pó wójnje źo hynakšu drogu, jo šlichojski šołta (1948-1951), wuknjo na dešańskej rěcnej šuli, buźo 1954 sekretaŕ Domowinskeje župy Chóśebuz a lěto pózdźej teke cłonk Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny a jeje sekretariata.

Luźe na jsy jogo rad witaju, ga powěda jich rěc, ma pśijazny wjazym a jasne słowo mimo wjelikich frazow. Mimo jogo statkowanja njeby se tudy wu nas serbske a Domowinske žywjenje tak derje rozwijało.

Janšojska roža

Gisela Bahnemann

*12.01.1932 +18.10.2007

Ako wordujo Fryco Nakońc 1954 sekretaŕ chóśebuskeje župy, źěła tam južo tśi lěta młoda Janšowarka, znata tuderskemu serbskemu luźoju wót jeje 19. žywjeńskego lěta, ako wordowašo 1951 pisarka Domowinskeje župy Dolna Łužyca: Gisela Banemanojc. Chtož jo stupił do župnego sekretariata, jo se z pśesłapjenim wuwitał wót rědnučkeje młodeje maruše, ako dajo se z pšawom pomjeniś „Janšojska roža“.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen