Wulicowanja serbskich muskich na CDeji

Von Gregor Wieczorek Mittwoch, 20. September 2017

Chóśebuz/Cottbus. Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu jo stwórtk w klubowni Serbskego domu prezentěrowała nowe knigły k słuchanju „Ze žywjenja serbskich muskich“. To su južo stwórte take knigły z wulicowanjami maminorěcnych luźi, ako su nastali ako projekt šule – we nich wulicuju muske wót swójogo žywjenja. Te źaseśo wulicowarje, ako su na dwěma CDejoma słyšaś, su pó rědu: Wyli Gusor ze Žylowa, faraŕ Helmut Hupac z Prjawoza, Pawlo Końcak z Hochoze, Fryco Kšamaŕ z Drjenowa (roźony w Liš­kowku), Walter Rizo, Fryco Wojto, Werner Lehmann (wšykne tśo z Hochoze), Šułśic Richard (Matuš) z Depska, Alfred Kjarcmarik z Prjawoza (roźony w Smogorjowje) a Fryco Atko (Krüger) ze Strjažowa (mjaztym njabogi). Pśisamem wšykne wót nich su na tu prezentaciju pśišli.

Wót wósebnosćow rěcy wejsanarjow jo wulicował dr. Fabian Kaulfürst, ako jo jich rěc kradu analyzěrował a we knigłach rědny nastawk k tomu napisał a se wó transkripciju powědanych tekstow starał. Stakim móžo pśisłuchaŕ wše wulicowanja ned lazowaś a lěpjej rozměś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen