Cełe generacije su byli jeje wukniki

Von Gregor Wieczorek Mittwoch, 05. Juli 2017
To Domowinske źěło jo Christa Elina wjelgin lubowała. Teke pśi wulětach chóśebuskeje kupki jo pśecej sobu była – mjazy drugim w českem Varnsdorfu w tamnej bibliotece. Foto: Horst Adam

Chóśebuz/Cottbus. Zachadna srjo­da jo była tužny źeń za serbsku Dolnu Łužycu. Na Pódpołnocem kjarchobje jo wjelika mań luźi pśewóźiła k rowoju popjelnicu (Urne) z popjełom Christy Elineje, teje pśed tśimi tyźenjami zamrěteje, lubowaneje serbskeje wucabnice na wuměńku. Dr. Fabian Kaulfürst jo na žałowarskej swěstosnosći we gnujucem gronje za wětšy źěl w dolnoserbskej rěcy zespominał statki a žywjenje njabogeje, kótarež jo stojało ceło we słužbje jeje serbskeje mamineje rěcy. Zazněli su spiwanja, kótarež jo njaboga lubo měła: Gerald Schön jo spiwał Gaž bóžemje ptaški kśě dawaś, chor Łužyca jo zgłosył ariju Běžy wóda, běžy, ale teke kjarliže kaž Gaž ja tu drogu njewěm... Kai-Uwe Geske jo pśi zakopowanju popjelnice tšubił serbske melodije.

*

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen