Za dwa mjaseca buźo to zasej tak daloko

Von Jost Schmidtchen Donnerstag, 20. Juni 2024
Program domowniskego swěźenja su prezentěrowali (wótlěwa) Frank Kulik, Christine Herntierowa a Michael Schiemenz. Na monitorje Měsćańskich zawodow jo se raźiła zmólka nastupajucy termin swěźenja. Derje, až jo to někomu hyšći nadpadnuło. Foto: Jost Schmidtchen

Z Grodka/Spremberg. Program lětosnego grodkojskego domowniskego swěźenja tak daloko južo stoj. Dodanki zawěsće hyšći dajo až do kóńca tyźenja 9. do 12. awgusta. To jo facit casnikaŕskego rozgrona pśed dwěma tyźenjoma. Prědny raz wóno njejo se wótměło w radnicy, ale pśi Měsćańskich zawodach (Städtische Werke). Te njejsu jano jaden tych głownych sponsorow, ale zrownju nejwažnjejšy partnaŕ za swětło a milinu pśi domowniskem swěźenju. Co wšykno wugbaju slězy kulisami Měsćańske zawody za domowniski swěźeń, wó tom jo dał jich jadnaŕ Michael Schiemenz zajmny pśeglěd. Nejpjerwjej pak jo se pśedstajił program. Na wósym jawišćach buźo znata paleta zarědowanjow, kenž woglědarje se waže kužde lěto zasej. Źaseś muzikarjow, kapałow a kupkow jano z Grodka wustupijo. Dogromady docakajo gósći 40 góźinow kultury, pěś wustajeńcow kaž teke dalšne akcije a prezentacije, pódpěrane wót 35 towaristwow z Grodka a wokoliny. Wušej 100 wikowarjow jo pśigroniło, 20 karaselarjow buźo pódla. Teke awtowe domy zasej nejnowše modele prezentěruju.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen