Rozžognowanje mimo łdzow, ale z wjele pśiklaskom a rědnym darom

Von Jost Schmidtchen Donnerstag, 20. Juni 2024
Wejsna raźcowka Annett Thumannowa jo měła wjele słow źěkownosći za Siegberta Bogotta. Foto: Jost Schmidtchen
Ze Zabroda/Sabrodt. Zabrod jo swěśił kóńc tyźenja wejsny swěźeń. Z prědkstojarjom Siegbertom Bogottom su se wejsanarje ku tej góźbje pó jogo 33-lětnem amtskem casu ako šołta a prědkstojaŕ z wjele słowami źěkownosći a dobrymi žycenjami rozžognowali. Na tu ceremoniju njejo wón był pśigótowany. W małem nagronje jo wón se wobrośił na swěźeńskich gósći: „Jo, to jo pšawje, njejsom k wuzwólowanjam wěcej kandiděrował, stupijom wen z gmejnskeje rady Halštrowska hola (Elsterheide) a połožyjom teke mój amt ako prědkstojaŕ do młodšych rukow.“ W pśiducem lěśe zakóńcyjo teke swójo pówołańske žywjenje a buźo wuměńkaŕ. Jogo wugbaśa ako prědkstojaŕ za swóju rodnu wjas njamóžomy how nalicyś. Siegbert Bogott jo pśecej měł dowěru wobydlarjow. Wejsna raźcowka (Ortschaftsrätin) Annett Thumannowa jo cesćiła jogo dłujkolětne statkowanje za Zabrod. Ako źěk jo wón dostał cele wósobinski fotowy album połny momentow ze wšych 33 lět jogo amtskego casa, a za rentnaŕske žywjenje wótpócywaŕsku ławku, na kótarejž teke jogo žeńska městno namakajo.
(1 Stimme)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen