Raz hynakšy koncert – ze źiśimi a Serbskeju reju

Von Anke Gräfowa Donnerstag, 20. Juni 2024
26. maja jo był we wětošojskej Serbsko-nimskej cerkwi wósebny koncert dožywiś – z Witaj-źiśimi a kupku „Serbska reja“. Foto: Anke Gräfowa

Z Wětošowa/Vetschau. Z wjelikim pśedwjaselim su docakali Witaj-źiśi horta móžnosćow we Wětošowje wósebny koncert njeźelu, 26. maja. Jo pśisamem tradicija, až hort organizěrujo kužde druge lěto koncert gromaźe z kulturnym towaristwom a ze spěchowańskim towaristwom ,,Tyca-Regenbogen“. Tenraz jo była kupka ,,Serbska reja“ pśepšosona. Źiśi su šli w rědnych drastwach, změstymi w nowo wušytych kóšulach, šorcach a z modernymi lapami wót designaŕki Sarah Gwiszcz do Serbsko-nimskeje dwójneje cerkwje. Tam jo južo cakało wjele gósći, mjazy nimi wjele starjejšych a starych starjejšych. K wótwórjenju su wšykne źiśi gromaźe spiwali a rejowali. Pón su šulske źiśi pór basnjow recitěrowali, nježlic jo slědował wósebny źěl koncerta. Malsnje su se pórali źiśi do publikuma a su pśisłuchali muzice Serbskeje reje. Wóstudne zewšym njejo było. Muzikarje su zwězali swój wustup teke z gódańskim graśim k bajkam, pśedstajenim instrumentow a pśecej zasej rytmiskim sobuwugótowanim serbskich spiwow.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen