Což jo se wuměłcowka Rosemarie Kargowa dawno žycyła, jo se społniło

Von Konstanze Kušcyc Donnerstag, 20. Juni 2024
Źo su te wobraze nastali, z kótareju techniku su se mólowali? Wjele pšašanjow jo měła wuměłcowka k jadnotliwym wobrazam wótegroniś.

Z Janšojc/Jänschwalde. „Janšojske syłojki“ – tak jo pomjenił šołta Helmut Badtke janšojski žeńskecy chor. Wóni su wótwórili wustajeńcu „Janšojce pó mólaŕsku wuzgónjone“/„Jänschwalde malerisch entdeckt“ wót Rosemarie Kargoweje (Karge). Spiwali su nimske a serbske ludowe spiwy, kótarež jo tych wušej 30 gósći za wětšy źěl znało – změstymi su śicho sobu spiwali. Wótpowědnje lětnemu casoju a šykujuce se k wustajanym wobrazam wuměłcowki su žeńske how kaž pyšna łuka lěśojskich kwětkow se pokazali.

„Wót 30 lět jo Rosie Kargowa južo Janšowaŕka a mjaztym prakamizna“, jo zachopiła wjednica muzeja Rosemarie Tšukowa. Za nju jo to była prědna wustajeńca, kótaruž jo wugótowała. Pó chwalecych słowach šołty wó statkowanju Rosemarie Kargoweje w Janšojcach, jo pśewzeła wuměłcowka sama słowo a jo swóju wustajeńcu w muzejowej brožni wótwóriła. Wěcej ako 30 twóŕbow wót njeje jo wiźeś w brožni a w głownem domje – akwarele, wólejowe a pastelowe wobraze.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen