Krabat w lěśojskem źiwadle: Raz luštny, raz tužny, rědko pówažny ako Faust

Von Katalin Porackojc Donnerstag, 20. Juni 2024
Južo pódla jawišća, na „marku“ mjazy woglědarjami, su pśezpołdnica, jeje chor a maś Krabata zachopili graś. K. P.

Z Města/Cottbus. „Pśiźćo jěsnjej,“ jo medijowa zagronita Chóśebuskego statnego źiwadła pisała. A to mógu Wam na kuždy pad do rady daś. Hynac, ako zwucone wót kusow we wjelikem domje źiwadła abo na komornem jawišću, zachopijo se inscenacija „Krabata“ južo z pśistupom na teren něgajšneje Alvenslebenoweje kazerny, a to wót zeger 18:30, lěcrownož kus napšawdu se zachopijo akle zeger 19:30.

Wótwórili su źiwadłowniki na dwórje stany za piśe a jězu z dwójorěcnym pokazkom, blida a stoły, źož woglědarje póžywaju chłodne piwo, wino abo grilowane jěšnicki. Mjazy nimi pak wandruju wšake šminkowane póstawy, kótarež teksty citěruju. Wokoło zeger 19:25 wubuźijo zwónjenje zajm woglědarjow, kótarež se do krejza zestupaju a pśezpołdnica (Ariadne Pabst) kšaca ze swójim powědajucym chorom do jich srjejźi, aby zachopiła dialog ze žeńskeju z małym góletkom. Pó tej krotkej scenje śěgnu grajarje gromaźe z publikumom do směra jawišća.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen