Serbski organist Tomaš Žur swěśi 70. narodniny

Von Alfons Lehmann Donnerstag, 20. Juni 2024
Tomaš Žur pśi orgelach w Budyšyńskej cerkwi doma sw. Pětša. Foto: A. W.

Wuběrny a znaty serbski organist Tomaš Žur wóswěśijo 19. junija w Barlinju swóje 70. narodniny. Wón jo se w Kulowje (Wittichenau) naroźił a w Baćonju (Storcha) w serbskej familiji wótrosł. Južo, ako jo akle rowno ganjaś mógał, jo jogo nan, ceptaŕ, kenž jo sam rad pśi orgelach był, jogo k tomu instrumentoju wjadł. Ako 12lětny gólc jo wón prědnu wucbu wót organistki w Baćonju dostał, jo serbsku Bóžu słužbu na orgelach pśewóźił, pó šuli skóro jano hyšći pśi tom instrumenśe był. Budyšyńska muzikowa šula pód tegdejšym wjednistwom serbskego komponista Jurija Winarja jo do wukubłańskego programa pśedmjat orgele pśiwzeła a jomu tak móžnosć bitowała, nastupiś puś k wukubłanemu organistoju. Pó abiturje na Budyšyńskej Serbskej rozšyrjonej šuli jo Tomaš Žur na Lipšćańskej Wusokej šuli za muziku Felixa Mendelssohna Bartholdyja we głownem pśedmjaśe orgele studěrował.

Hyšći ako student w lěśe 1976 sćo pśi mjazynarodnem orgelowem wuběźowanju w Lipsku Bachowe myto dobyli. Kótary wuznam jo to měło za Wašo dalšne pówołańske wuwiśe?

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen