Serbski muzej jo swěśił swój 30. jubilej

Von Katalin Porackojc Donnerstag, 20. Juni 2024
Źiśi z brjazyńskeje/strjažojskeje źiśownje su Serbskemu muzejoju narodninski spiw a reju darili. Foto: K. P.

Z Města/Cottbus. Wjele gratulantow, spěchowarjow a pśijaśelow ze serbskego a nimskego swěta jo pětk wótpołdnja do Serbskego muzeja pśichwatowało, aby tśim zagronitym žeńskim, Martinje Nowakojc, Christinje Kliemowej a Katharinje Kliemowej, ku 30-lětnemu wobstaśeju jich institucije gratulěrowało. W ramiku dwórowego swěźenja jo nawjedujuca kuratorka muzeja, Martina Nowakojc, pó krotkem serbskem muzikaliskem programje źiśi ze źiśownje „styri lětne case“ Brjazyna/Strjažow jadnab 60 pśepšosonych gósći wuwitała.

Zastupnik chóśebuskego wušego šołty, decernent Thomas Bergner, jo pótom wuzwignuł wósebnosć historije Serbskego muzeja, kenž „by dejał ako źěl našeje měsćańskeje historije w spomnjeśu wobchowany wóstaś.“ Mimo togo jo chwalił, až njejo muzej jano muzealny, ale rownocasnje identitu dawajucy rěcny rum za serbski lud ako teke kompetencny centrum serbskeje kultury w Dolnej Łužycy.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen