We Wózwjerchu njekśě byś ten „běły flak“

Von Horst Adam Donnerstag, 14. September 2023
Młoge jsy w Dolnej Łužycy maju swój wejsny gat. Ten we Wózwjerchu pak jo wósebnje rědny. Fota: Horst Adam
Wósebnje źiśi – a tych jo we małem Wózwjerchu bejnje wjele – su měli na swěźenju rědne wěcki pśigótowane. Tak su mógali sobu jěś z awtom wognjoweje wobory.Sabine Lehmannowa a Simone Schneiderowa matej wjele wušej za to serbske.Ten kamjeń wósrjejź wjaski pśecej na to spomnjejo, až bu Wózwjerch prědny raz 1340 naspomnjety.

Sabine Lehmannowa, Sabine Wagnerowa a druge wobydlaŕki a wobydlarje we Wózwjerchu/Wußwerk njejsu jano zaźiwane, ale rozgniwane a sćakłe a ten swět tak pšawje wěcej njerozměju. W juliju togo lěta ga běšo zastojnske sudnistwo w Chóśebuzu rozsuźiło, až jich wjaska wěcej njesłuša do serbskego sedleńskego ruma. Susedna wjas Stara Niwa/Alt Zauche, z kótarejuž twóri Wózwjerch jadnu gmejnu, pak wobchowajo toś ten wažny status. Gmejnska rada běšo se južo w lěśe 2017 pśeśiwo tomu stajiła, až ceła gmejna Stara Niwa/Wózwjerch dej pśisłušaś oficialnemu serbskemu sedleńskemu rumoju w Bramborskej. A k tomu su zapódali teke wótpowědnu skjaržbu, ako se měri pśeśiwo Ministaŕstwoju za wědomnosć, slěźenje a kulturu, ako jo zagronite za „serbsku politiku“ w Bramborskej.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen