Wendlandarje na słowjański póchad njezabydnu

Von W Meschkank Donnerstag, 14. September 2023
Na kóńcu su wšyknym do zgromadneje reje wokoło kśicowego boma kazali. Foto: Werner Měškank

Z Lüchowa/Z Lübelna/Lüchow/Lübeln. Což su cłonki towaristwow Wendischer Arbeits- und Freundeskreis e.V., Rundlingsverein e.V., rejowańska a drastwowa kupka De Öwerpetters e.V. a Rundlingsmuseum Lübeln z Wendlanda a ako gósći z Łužyce Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi, spiwaŕ Bernd Pittkunings, kupka Serbska reja, źiwadłowa kupka towaristwa „Bratrowstwo“ župy Domowiny „Handrij Zejler“ Wórjejce a dalšne wobźělniki wót 1. do 3. septembra pśi nejrědnjejšem lěśojskem wjedrje w Lüchowje a Lübelnje zgromadnje prezentěrowali, jo było mimo cwiblowanja nejwětšy swěźeń zajźonych lětźasetkow, kenž jo se pósćił kulturje połobsko-słowjańskich Drjewjanarjow Wendlanda. Jim wšyknym słuša wjeliki źěk. Wabjeca pisanosć programa jo wupominała wjele casa a procowanjow: reje, spiwy, źiwadło, nałogi, pśednoski, info-stojnice – ako teke kulinariske zastaranje na swěźenišću.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 26,40 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 14,40 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 9 €)

Zugang bestellen