Wóni su jawišćo Palmoweje rostlinaŕnje w Zielonej Górje „rockowali“

Von Edyta Rätzelowa Donnerstag, 25. Mai 2023
Młodostne 13. Zakładneje šule ze Zeleneje Góry a Dolnoserbskego gymnaziuma pśed Palmoweju rostlinaŕnju w Zelenej Górje. E. Rätzelowa

Ze Zeleneje Góry/Zielona Góra. Zakładna šula numer 13 w Zelenej Górje jo organizěrowała zgromadnje ze swójimi partnarjami, to groni ze Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu, Domowinu a Uniju Ukrainarjow w Pólskej (Związek Ukraińców w Polsce-Zarząd Lubuski) konferencu k zespominanju projekta. Mjazynarodne zmakanje jo stojało pód motom „Na slědach Serbow“ a jo se zaběrało ze starymi graśami Słowjanow. Projekt jo se wót Euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr spěchował.

Wěcej ako 120 pśepšosonych gósći jo pśišło do Palmoweje rostlinaŕnje (Palmiarnia). Wóni su dožywili kradu wótměnjaty program z reju, pśednoskami a spiwanim.

(1 Stimme)
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen