Kak pójźo dalej, což nastupa to wuzwólowanje felujucego zastupnika?

Von SK Donnerstag, 25. Mai 2023

Z Budyšyna/Bautzen. W januarje jo Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny wuzwóliło serbskich zastupnikow ze Sakskeje za radu Załožby za serbski lud za wólbnu periodu 2023–2027. Źaseśo luźi jo kandiděrowało. Na kóńcu su měli styrjo cłonki za tu załožbowu radu, a jano tśo wót nich su měli zastupnika abo zastupnicu. Dla teje wěcy su byli wšake njespokojnosći a to pšašanje, lěc wopšawźe jo dosć, gdyž styri raźce maju tśo zastupniki. Teke modus tych wólbow jo był pitśku wobzwadny. Toś jo Sakske ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm (SMWK) na pšašanje wuźěłaś dało juristiske stojnišćo. Tam stoj, až drje njedosega, gdyž Domowina jano powšyknje pśipowěźejo to wuzwólowanje, ale až nanejmjenjej proaktiwne, konkretnje adresěrowane komunicěrowanje togo wólbnego napominanja jo raźobne na te znate serbske zwězki a towaristwa, teke gdyž njejsu wóni cłonk serbskego kšywowego zwězka Domowina.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen