W Górnej jo 30 pórow zapustowało

Von Marion Hirchowa Donnerstag, 16. März 2023
W Górnej lětaju kłobyki pśi zgromadnem fośe. Foto: Marion Hirchowa

Z Górneje/Milkersdorf. Lětosa jo 30 pórikow se lětosa na zapustowem pśeśěgu w Górnej wobźěliło. Pó tradiciji su śěgnuli młoźinske a wóženjone póriki gromaźe pó jsy. K zachopku jo wordowało we jsy zgromadne foto wótmólowane. Pśi tom su wšykne južo byli dobreje mysli a kłobyki su zlětali. Mjazy pórikami jo była teke Hellmichojc swójźba. Tatjana Hellmichojc a jeje cłowjek Michael stej se wjaseliłej, až jeju góleśi Kristin a Oliver Hellmich-Rothe ze źiśiźiśoma Emil a Hedi su teke sobu gótowali. K wobźělnikam jo słušał teke direktor Bórkojskego amta Tobias Hantśil (Hentschel), ako w Górnej bydli. Dla tog jo teke był jogo dom prědna stacija zapustarjow. Muzikowe towaristwo „Trachtenkapelle Spremberg“ jo zapustarjow pśewóźowało. Pó woglěźe pla Hantśila su šli hyšći k dwěma dalšnyma stacijoma. Pśecej prědku jo była styrilětna Mara Böttcherojc ako nejmłodša wobźělnica pódla a jeje mama Anastasia.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen