Mjazynarodne zejźenje w Chóśebuzu k temje „Mjeńšynowe rěcy we Francojskej“

Von O. D. Donnerstag, 24. November 2022
Měto Nowak jo pśednosował wó Serbach a Łužycy.

Z Města/Cottbus. Stary měsćański dom Chóśebuz jo zachadny stwórtk wuwitał zastupnikow narodnych mjeńšynow z Francojskeje. Eksperty tśich narodnych mjeńšynow z Okcitańskeje, Bretani a Korsiki su nazgónjenja wuměnili wó mjeńšynowej politice a rěcnem planowanju we Francojskej. Zastupniki Serbow su jich informěrowali wó swójej situaciji. Konferencu jo woglědało něźi połsta luźi. Organizator jo wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit Serbskego instituta. Zejźenje jo wjednik wótźělenja dr. Lutz Laschewski wótwórił. Su organizěrowali synchrony pśełožk ze słuchatkami do nimskeje rěcy za tych, kenž francojski njerozměju. W pśestawce su se woglědarje mjazy sobu engelski wulicowali.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen