Něnt jo jich 15 luźi wěcej w kupce

Von Horst Adam Donnerstag, 24. November 2022

Z Hochoze/Drachhausen. Domowinska kupka w Hochozy w župje Dolna Łužyca južo wjele lět dłujko pilnje źěła. Což pak njejo se jim zewšym spódobało, jo to, až jo licba cłonkow w slědnyma lětoma slědka šła, teke pśez to, až su bóžko tśo cłonki wumrěli.

Togodla jo se pśedsedaŕ kupki a dłujkolětny serbski šołta Fryco Wojto wobrośił na Marju Lobeźic, ako běšo wjele lět dłujko z wjelikim šykom nawjedowała wjeliku Hochosku młoźinu. Jo ju pšosył, aby namakali a dobyli we jsy nowych cłonkow za Domowinsku kupku.

Wó tom jo było pón to grono, ako su se 14. nowembra we wejsnem gósćeńcu „K złotemu płonoju“ zmakali něntejšne cłonki a k tomu bejna licba dalšnych wobydlarjow na rozgrono. Fryco Wojto jo powědał wó doněntejšnem źěle kupki, a Marcus Kóńcaŕ, jadnaŕ Domowiny a zastupny župan, jo pśibytnym rozjasnił, kak Domowina docełego źěła a kake nadawki wóna ma.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen