Pśiducy kšac w rěcnem kursu

Von Konstanze Kušcyc Donnerstag, 24. November 2022
K wósebnej góźbje su tśi Janšowaŕki burske woblacone do města, do Serbskego doma pśišli. K. Kušcyc

Z Chóśebuza/Cottbus. Njeźelu, 13. nowembra su se janšojske žeńske pód nawjedowanim Maksimiliana Hasackego zmakali w Serbskem domje k intensiwnemu rěcnemu dnju. Wót srjejźi lěta zmakaju se raz wob tyźeń w janšojskem muzeju k połteragóźinskej wucbje. Maksimilian Hasacki jo južo wuwił stwórty słowoskład za kurs pó ASLA-metoźe. Temy jadnotliwego słowoskłada su temy wšednego dnja, wopisuju wejsańske žywjenje a twórje bazu za dalšne temowe póla. Za stwórty słowoskład jo wón se zaběrał pśedewšym z póžedanjami žeńskich a jo wuzwólił drastwinu temu. Pśi tom jo dostał pódpěru swójeje rěcneje wuknice Romy Ruffojc, wóna jo librowała wobraze zachopinajucy wót wušywańskich glickow, rejujucych žeńskich w drastwach, wšakich rejowańskich pórikow až k motiwam zapusta. Wóna jo teke južo wótere wokable k nowemu temowemu póloju rešeršěrowała.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen