Magacin dej pokazaś to serbske z Łužyce!

Von Katalin Porackojc Donnerstag, 24. November 2022
Organizatorka Serbskego blida, Christina Kliemowa, jo se rozgranjała z Marcusom Kóńcarjom. Pó tom su pśibytne diskutěrowali. Foto: K. P.

Z Chóśebuza/Cottbus. W ramiku Serbskego blida jo slědny stwórtk 30. jubilej telewizijnego magacina „Łužyca“ tema była. Mimo jadnab 15 zajmcow w Serbskem muzeju a online pśez internet, su se na zmakanju wobźělili wjednica serbskego programa w RBB, Marion Stenselowa, zastupnik Serbow w rozgłosowej raźe RBB, Marcus Kóńcaŕ a Werner Měškank, kenž jo prědne wudaśe serbskego magacina moderěrował. Pśibytne su se wósebnje zajmowali za źěło Marcusa Kóńcarja w rozgłosowej raźe, w programowem wuběrku a jogo móžnosći na tej poziciji pólěpšenje za serbski magacin dojśpiś.

Wó zachopjeńku magacina a serbskego filmojstwa jo Werner Měškank rozpšawił. Wón jo pódšmarnuł, až jo to pśed 30 lětami wjelika gluka była, „wósobow dla, kótarež su sejźeli w rozgłosowej raźe a su źěłali za tencasny ORB“. Z pomocu něgajšnego ORB-intendanta Hans-Jürgena Rosenbauera a tencasnego cłonka rozgłosoweje rady Pětša Janaša, jo se wusćełało prědny raz serbski połgóźinski magacin „Łužyca“, a to jatšownicu, 19. apryla 1992, we tele-woknje ORB.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen