W Chóśebuzu su basnikarje a spisowaśele cytali w parku

Von Stefanie Krautz Donnerstag, 22. September 2022
Grit Lemkowa jo měła sobu swóje knigły „Kinder von Hoy“ (Suhrkamp Verlag 2021). Stefanie Krawcojc

Z Chóśebuza/Cottbus. Zachopk septembra jo w Parku Goethego stojała radna licba cerwjenych paraplyjow. 3. a 4. septembra ga jo how był festiwał „Literatur auf der Parkbank“. Až jaden móžo na parkowej ławce sam cytaś, to jo jadna wěc. Až we takem parku cełych 30 awtorow cyta ze swójich knigłow za publikum, to smy drugi raz měli w Měsće. We srjejźi jo była tema „Blick-punkt Brandenburg & Sachsen“. Awtory su byli ze wšakich městow, z Lipska, Kamjeńca, Chóśebuza abo Wórjejc. Kuždy njejo był saksojskego abo bramborskego póchada, ale wjele awtorow, kenž póchadaju z teju krajowu, jo žywe w Barlinju. Awtorka Kaška Bryla jo na pśikład naroźona we Wienje, ma pólskej starjejšej a bydli w Lipsku. Z togo jo rezultěrował młogi zajmny wid na wobstojnosći w Chóśebuzu a na pśedstajenje žywjenja w DDR. Źož awtorka z pólskimi kórjenjami groni: „Take rědne knigły wót žywjenja w Sakskej pśed 1989! Rowno tak mam Pólsku we spomnjeśu we tej dobje“, jo měnił dalšny pśisłuchaŕ: „Wóstań mě na pokoj z ostalgiju!“. Młoda generacija na swój part njoco zewšym wěcej słyšaś wót žywjenja pjerwjej.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen