Wustajaju twóŕby kołowokoło ludoweje drastwy

Von Mato Nowak Donnerstag, 22. September 2022
Słowjeńska ministaŕka za kulturu Asta Vrečko (lěwa) we tej wustajeńcy.

Z Ljubljany/Ljubljana. Pětk wjacor, dnja 26.8.2022, běšo swětocne wótwórjenje wustajeńce „Prevzetnost in pristranost narodne noše“ (Ante Trstenjak, Ludvík Kuba, Tina Dobrajc, Eric Schütt a Trine Søndergaard) w Mariboru, drugem nejwětšem měsće Słowjeńskeje a głowne město „słowjeńskeje Štajerskeje“. Wuznam togo tšojenja wiźi se juž z togo, až jo wustajeńcu wótwóriła samo ministaŕka za kulturu Słowjeńskeje, dr. Asta Vrečko. Nagrono jo teke měł šołta Maribora, Saša Arsenovič. Mjazy drugimi stej na wernisažy powědałej kuratorka a wuměłcowka Andreja Borin a Eric Schütt, kenž jo był za zdaśim jadnučki zastupnik z Nimskeje, źož jo se głowny źěł twóŕbow teje wustajeńce prědny raz pokazał w budyšyńskem Serbskem muzeju pód titulom „Barwy daliny“ nazymu 2020, (Nowy Casnik jo wó tom pisał). Tak njejo žeden zastupnik Serbow pódla był. Teke zachopny nosaŕ ideje a pógónjowaŕ cełego projekta, słowjeński pśijaśel Serbow Igor Pirc njejo pśišeł.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen