Na kokośe źiśi su měli njegluku

Von Team hochoskeje źiśownje Donnerstag, 22. September 2022
Hochoske źiśi a wótkubłaŕki. Manuela Weichert-Glaserowa

Z Hochoze/Drachhausen. Sobotu, 27. awgusta, jo dejało łapanje kokota w źiśowni Hochozy byś. Stwórtk su starjejše, młoźina a wótkubłaŕki wěnce a wrota a wuwili. Pětk dopołdnja su źěłaśerje stajali stany, blida, ławki a našogo słomjanego kokotka. Wótpołdnja jo se tak tšašnje padało, až smy se rozsuźili do „Złotego plona“ pśeśěgnuś. Wjele Hochoskich jo spontanje pśi pśeśěgu až do wjacora pomogało. Sobotu wót 10:00 zeger su se serbske drastwy woblakli, kapała „Małe plony“ jo natwarił swój ekwipment a jo zachopił probowaś. Naraz njejo wěcej dało žedneje wódy! Wokoło zeger 14:00 su k tomu pśišli naše wufajnowane gólcy. Wšykne su se wótmólowali. Kapała jo jich pśewóźowała, ako naše póriki su zamaršěrowali. Pótom jo se zachopił kokot. Gólcy su rejtowali pśez wrota za słodkosćami, gněśecymi zwěrjetami a kokotom. Prědny raz jo dała kralowku. Teke prědny raz su źowća karowali žabki a su měli wjele wjasela. Pśi slědujucych rejach su kralowki a krala wuzwólili. Na kóńcu su wšykne polku rejowali. Wó zestaranje su se starjejšyna iniciatiwa a młoźina starali z tykańcom, jěšnicami a piśami.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen