Sámi we Finskej maju wuspěšne rěcne kubłanje

Von M. Hasacki Donnerstag, 22. September 2022
Luźe ze cełego swěta su se zgromaźili na uniwersiśe w Gironje a w wóžywjenju wobgrozonych rěcow powědali. Foto: M. Hasacki

Barcelona. Ako som se 2019 wót UNESCO-konference za indigene rěcy w Kanaźe wrośił, jo z togo na kóncu projekt „Zorja“ wujšło. To pokažo, kak wažne jo, se z drugimi ludowymi kupkami a z wědomnosću wuměniś, gaž źo wó wóžwjenje rěcow. Togodla som se kradu wjaselił a ned pśigronił, ako jo mě Dr. Nicole Dołowy-Rybińska (asistencna profesorka za sociolinguistiku na Waršawskej uniwersiśe) pšašała, lěc comej „Zorju“ gromaźe pśedstajiś na mjazynarodnem kongresu za rewitalizaciju indigenych a mjěńšynowych rěcow w Katalońskej. Teke ten raz som zasej z wjele idejami, dobrymi kontaktami a lěpšym rozměśim rewitalizaciskich procesow domoj pśišeł.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen