Słowakske zwězuju tradiciju a modernu

Von Katalin Porackojc Donnerstag, 04. August 2022
Kuratorka Serbskego muzeja w Budyšynje, Andrea Pawlikowa, pokažo wšake regiony Słowakskeje, z kótarychž party we wustajeńcu póchadaju.

Z Budyšyna/Bautzen. W Serbskem muzeju w Budyšynje jo wiźeś hyšći až do stwórtego septembra wósebna wustajeńca z titelom „Party w 21. lětstotku“. Słowo „party“ njama nic ze swěźenim cyniś, jo ale plural słowakskeje nagłowneje pychy „parta“, wósebny źěl drastwy fryjnych žeńskich, ako njamaju źiśi. Parta jo pódobna našomu dolnołužyskemu hupacoju, kótaryž nosy družka. Party stoje we srjejźišću wjelikich wobrazow z fotami žeńskecych woblicow, a kužda nosy ju ze wšakich regionow Słowakskeje, ale teke ze serbiskeje Vojvodiny, źož Słowakske bydle. Slězyna wobrazow su pśidatnje wupyšnjone z grafiskimi elementami, mólowane z barwu, na pśikład wušywanjow abo detailow party, a woblica žeńskich su wobmólowane z folkloristiskimi a drugimi ornamentami. Młoge wobmólowane woblice se zjadnośijo pśez barwu ze slězynu abo z partu, wobgranicowanje njejo wěcej wiźeś, a tak nastanjo jadnota tradicije a moderny.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen