Wójna pśeśiwo swinjecej mrětwje

Von Konstanze Kušcyc Donnerstag, 04. August 2022
Tuchylu su źiwjaki a swinje pótrjefjone wót swinjeceje mrětwy we wokrejsu Sprjewja-Nysa. Foto: pixabay

Z Dešna/Dissen. Ta gmejna w bórkojskem amtowem wobceŕku jo wót zachopjeńka julija koordinaciske městno za pytanje pótrjefjonych źiwinow, aby wótwoborali afrikańsku swinjecu mrětwju (Fallwildsuche zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest/ASP). Koordinaciske městno ma zepěranišćo w domje něgajšneje wognjoweje wobory na Pśedejsu. Wót how pósćelu k źěloju cesnoamtske pomocniki do pótrjefjonych wobceŕkow, aby pytali napadnjone źiwiny, cerwišćowe zbytki a schórjone źiwjaki. Pomocniki źěłaju w dwěma změnoma. Pytańska kupka wobpśimjejo někak źaseś luźi. Wobźělniki dostanu rozpokazanje, kak wóni deje se w terenje zaźaržaś a kak se wochadaś z namakanymi abo napadnjonymi zwěrjetami. Kuždu kupku wjeźo fachowy pytaŕ za napadnjonu źiwinu, a ten fachowc jo teke zagronity za markěrowanje a pótom za kazanje chowanja.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen