Kóze su bělili bom

Von Alina Bzdakojc Donnerstag, 23. Juni 2022
Majski bom na gołbinskej najsy. Foto: Alina Bzdakojc

Z Gołbina/Gulben. Tudy stajany majski bom jo 16 mejtari wusoka chójca, ako su Šymjeńcojc Dawid (Schiemenz), jogo stary nan a pór pśijaśelow z góli Šymjeńcojc familije holili. Kóze gołbinskego Kózynego dwóra su pón w běgu pěś dnjow wobkusali škóru boma, kamerady Dobrowólneje wognjoweje wobory Gołbin-Cazow su bělony bom pótom dowjadli do Wejsneje wjaže (Dorfgemeinschaftshaus).

Gołbinski wejsny klub jo pśe-pšosył žeńske a źowća młoźiny, aby wili girlandu a wěnk źeń pśed stajanim majskego boma. Wjele luźi jo se wobźěliło, tak až su w běgu połtśeśa góźiny dokóńcowali tu 20 mejtari dłujku girlandu, wěnk a tśi štrycki. Gołbinarje su za to pósćili gałuzki koniferow a škrjokow, což jo wjadło k wótměnjatej zelenej barwje tych kusow.

Sobotu wjacor su wupyšnili majski bom, pótom su muske ze jsy a gólcy młoźiny jen stajali z pomocu kólasowego lodowaka (Rad- lader). Pótom jo wognjowa wobora organizěrowała reju do maja, pśi kótaremž jo wejsna młoźina pśewzeła pśedawanje piśow.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen