Domowniske towaristwo jo se kradu pilnowało

Von Max Baganz Donnerstag, 23. Juni 2022
Kóšnojcarje a pomocniki pó stajanju majskego boma. Jadnab 60 luźi jo se pón wobźělił na majskem swěźenju. Roswitha Altekrügerowa

Z Kóšnojc/Koschendorf. Nawjedowane wót Domowniskego towaristwa, su Kóšnojcarje stajali jich majski bom najsy, na tudejšem naměstnje Alfreda Janigka. Wšake gósći z wokolnych jsow su jim, ako južo w casu pśed koronu, pilnje z tym pomagali. Tak ako jo nałog, su muske za to jano wužywali jabeŕ a drjewjane žerźi. Z brjazu 17 mejtari wusoki majski bom su wejsanarje pó dwělětnej pawzy zasej z priwatnego składa holili. Pór lět staru chójcu su pak nadrobnje kontrolěrowali, nježli su sobotu pśigótowali girlandu a wěnka za nju. Wupyšnili su bom sobotu wjacor z gałuzkami škrjokow na Scholcojc dwórje. Girlanda jo 25 mejtari dłujka a na wjelikem wěnku su wisali banśiki w serbskich barwach. Nimsku a serbsku chórgoj su pśicynili na štom boma. Wósebnosć jo lětosa zasej mjeńšy „źiśecy wěnk“ był. Ten jo, wót lěta 2019, nowa tradicija w Kóšnojcach, wulicujo Roswitha Altekrügerowa, pśedsedaŕka Domowniskego towaristwa. „Z tym comy źiśi a młodostnych wěcej zapśěgnuś do tradicijow našeje jsy. Smy ga jano mała wjas z jadnab sto wobydlarjami.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen