Su stajali bom a ned rejowali do maja

Von Max Baganz Donnerstag, 23. Juni 2022
Wó stajanje majskego boma su se gólcy młoźiny sami starali. Alexander von Auw

Z Rogozna/Willmersdorf. Aby tudy stajili majski bom, jo młoźinska kupka nałožyła styri dny za pśigótowanja. Wałtoru su młodostne wobstarali „zeleny cajk“ wót škrjokowych gałuzow, aby wili girlandu a wěnk. Ten nadawk su źowća srjodu a stwórtk pśewzeli w młoźinskem klubje. Pětk su gólcy pśeglědali bom, su zrězali brjazu za špicu a su južo pśiwězali metalowe žerźi za pśiducy źeń. Źowća su zasajźili banśiki w serbskich barwach do wěnka, a serbska chórgoj jo wisała ako prědna na štomje, chórgoj Bramborskeje su pśicynili spózy.

Tu wobělonu a wupyšnjonu chójcu su młode muske sobotu zajtša stajili. Pśisamem 20 mejtari wusoki bom z 13 mejtari dłujkeju girlandu jo južo zeger 10:00 kšuśe stojał na łuce pśed gmejnskim centrumom. „To jo było zasej dobre cuśe“, wulicujo Hempelojc Paul, šef wejsańskeje młoźinskeje kupki. „Korony dla smy łoni wužywali kran za to stajanje, to pak njejo to same ako z rukami. Na kóńcu smy se weto źiwali, až jo šło tak malsnje.“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen