Ten nejwušy majski bom jo lětosa teke nejrědnjejšy

Von Max Baganz Donnerstag, 23. Juni 2022
Kamerady wognjoweje wobory pśi stajanju. Foto: Diana Prielowa

Z Rogowa/Horno. Sobotu, 30. apryla, su Rogowarje stajili swój majski bom, ako jo něnto dobył titel nejrědnjejšego w cełej Dolnej Łužycy. Z wěcej ako 27 mejtarjami, gaž se sobu licytej brjaza na špicy a serbska chórgoj nad njeju, jo lětosa teke był nejwušy bom, ako su wobźělniki na wuběźowanju stajali. Južo w měrcu su Rogowarje jen pódrubali a bělili. Girlanda jo była 22 mejtari dłujka a teke dwa wěnka stej wupyšniłej dłujku chójcu. Za tu pyšnosć su wejsanarje wužywali chójcowe gałuzki, tak ako módre, cerwjene a běłe banśiki. Pśigótowali su to źeń pśed stajanim na dwórje gmejnskego centruma. Na kóńcu su młodše a starše wobydlarje gromadu sejźeli a pizzu jědli.

Stajali su majski bom wótpołdnja pśi dobrem wjedrje a tradicionelnje z drjewjanymi palami. Ceły maj jo stojał najsy mjazy wognjoweju woboru a cerkwinym centrumom jsy.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen