Wóna ma južo wšake nazgónjenja w serbskem swěśe

Von Katalin Porackojc Donnerstag, 23. Juni 2022
Katalin Porackojc, nowa redaktorka Nowego Casnika, na Serbskem swěźenju w Měsće. Foto: Michael Helbig

Z redakcije/Redaktion. Katalin Porackojc, 39 lětna Chóśebuzaŕka som, ze hungorskimi a serbskimi kórjenjami a ze swójźbu we błośańskej jsy Wjerbnje. Pó abiturje na Dolnoserbskem gymnaziumje 2002 som se pórała do Lipska na krotki studium pódwjacorneje slawistiki a rusistiki, aby se pó lětom wrośiła do domowniskeje dolneje Łužyce. Pópšawem som wótkubłana turistiska asistentka, ale w běgu mójogo žywjenja som na wšakorakich pólach źěłała.

Rada se dopomnjejom na starych casach, źož som za wšake serbske institucije źěłała, mjazy drugim za Domowinu a Serbski rozgłos. Pśi nagrawanju młoźinskego magacina „Bubak“ abo źiśecych słuchograśach za serbske radijo som wjele chachała a špos měła z něgajšnymi koleginami, tak ako pśi wustupach někakich źiwadłowych kupkow.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen