Projekt „LauArt“ wěcej njedajo

Von Maks Bagańc Donnerstag, 10. März 2022
Chóśebuski talent Navid Nail jo moderěrował LauArt ako platformu za młodych wuměłcow a kulturnikow z Łužyce. Foto: Navid Nail

Z Města/Cottbus. W januarje jo wujšła jadnasta a južo slědna epizoda wideo-podcasta „LauArt“ wót Navida Naila. Młody moderator jo załožył ten format w maju 2021 ako swójski projekt w regionalnem sćelaku Lausitz TV.

Něnto jo se skóńcyło spěchowanje za to wusćełanje, ako jo zapśěgnuło wšake wuměłce a wuměłcowki z Dolneje Łužyce. „Pópšawem som južo pśigótował epizody z wósobami z górnołužyskeje kulturneje sceny“, wulicujo Navid, „z togo pak nic njewordujo.“ Pśeliš śěžko jo było za zagronitych, pósuźiś, lěc jo taki lichy a casy pitśku anarchiski format spěchowanja gódny, měni wón. Pśi tom jo Navid, mimo filmowanja, wšo sam zrědował. Wón jo wugótował studijo, jo rešeršěrował, filmowy material pśirězał, jo zagronił postprodukciju a wuzwólił gósći. Mjazy nimi su teke byli wšake woblica ze serbskego swěta, ako na pśikład Hella Stoleccyc, Emily Bartholdowa abo Majka Stockowa. W slědnej episoźe jo chóśebuski wuměłc Martin Schüler ze samsewuměnjonym „bogom Serbow“, plyšowa kócka Gondula, wiźeś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen