Brošurka k 700. jubilejoju jo zasej dostaś

Von Georg Zielonkowski Donnerstag, 13. Januar 2022
Ulrich Günther jo tu brošurku wó Žylowje sobu pśigótował. Foto: Georg Zielonkowski

Ze Žylowa/Sielow. Pitśku melancholiski budu se Žylojske woglědaś tu brošurku, kótaraž lažy južo pór tyźenjow na pśedań w Glodnyjojc strusaŕni we tej jsy. Jej se groni „700 Jahre Sielow“. We tom zešywku glědaju na 52 bokach slědk na historiju teje jsy. Wušej togo jo wjele nutśi wó wjelikem swěźenju pśi góźbje 700. jubileja Žylowa.

„Zapšawym smy kśěli wózjawiś ten zešywk pśi góźbje 720. jubileja jsy, na swěźenju. Dla pandemije njejsmy mógali 2020 pšosyś na zarědowanja, a stakim njejsmy namakali pšawy termin, źož by to mógali pśedstajaś wobydlarjam“, jo wopisował Ulrich Günther tu situaciju. Wón jo tenraz był pśedsedaŕ wobydlaŕskego towaristwa jsy. Wón jo tu brošurku zgromadnje z Rainerom Krawcykom (Krautzig) pśigótował, kótaryž jo pśedsedaŕ swěźeńskego komiteja. Gdyž južo jubilej jo musał wupadnuś, jo rědnje se dopominaś na to wjelike jubilejne lěto 2000. Wugótowanje zešywka jo pśewzeł Pätzojc Jenny. Wóna jo pókładnica tuchylnego pśedsedaŕstwa wobydlaŕskego towaristwa.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten