Njocomy wěcej wójny! Co to za nas groni?

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 25. November 2021
Pomnik na kjarchobje we Halbje. Tam stoj „Die Toten mahnen, für den Frieden zu leben“. Foto: S. K.

Na ludowem žałowańskem dnju jo w Halbje była namša na gólnem kjarchobje. Faraŕ Jürgen Behnken (Wósada Serbske Bukojce--Halbe-Oderin a Münchehofe) jo prjatkował. Z togo prjatkowanja wótśišćamy how wurězki.

My ga wěmy: Gdyž zemski stan, w kótaremž smy źinsa žywe, to groni našo śěło, wordujo wótpórany, změjo Bog drugi chrom za nas: Chrom w njebju, kótaryž njejo natwarjony wót luźi, a kótaryž togodla wóstanjo do nimjernosći. Dokulaž to wěmy, zdychujomy a nam se styska za njebjaskim domom; njocomy nage byś, gdyž musymy wótpóraś zemske śěło.

Pśeto my buźomy wšykne pśed Kristusowy sudny stoł stajone wordowaś, tak pišo swěty Pawoł we swójom lisće na Romarjow (Rom.14,10). Pón dostanjo kuždy, což jo se zasłužył, za tym lěc jo we swójom žywjenju na swěśe jo cynił dobrego abo špatnego.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen