Co cytamy we oktoberskem Rozhlaźe?

Von J.-F. K. Donnerstag, 14. Oktober 2021
Titelowa wobalka. Repro: NC

Oktoberske wudaśe kulturnego casopisa Rozhlad ma młoge bitowaś, což móžo za Dolnoserba kradu zajmne byś. Ale weto glědajmy pitśku wót zachopjeńka: Aktualny komentar jo napisał Górnoserb, slawist a kulturowědnik Julian Nyča. Wón reflektěrujo wuwiśe licheje encyklopedije Wikipedija w górnoserbskej rěcy, ako jo se na puś spórało zachopjeńk 2006. Procowanja nastupajucy dolnoserbsku Wikipediju wón njespomnjejo eksplicitnje. Ale pokaze, kenž wón dajo, mógali teke za dolnoserbsku Wikipediju wužytne byś. Aby wěcej serbskich wopśimjeśow se zatwariło, by to z jogo wida derje było, gaby teke institucije aktiwnje sobu cynili, a teke šule mógali se zapśimjeś a wuknikam daś nadawk, serbske teksty k wěstym temam za Wikipediju napisaś. Dalšny pśinosk Juliana Nyče we tom Rozhlaźe jo interview, kenž jo wjadł z Christianom Voßom, kenž jo profesor za pódpołdnjosłowjańske rěcy. Wósebnje se wón zaběra ze słowjańskimi mjeńšynami w pódwjacornej Grichiskej, kótarež njejsu wót grichiskego stata ako take pśipóznate. Ku tej góźbje, až lětosa swěśi Grichiska 200.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen