Spominanje na sorabista dr. Geralda Stone

Von Sonja Wölkowa Donnerstag, 14. Oktober 2021
Dr. Gerald Stone (1932–2021). Foto: archiw (SN)

Z Oxforda/Oxford. Pśed mjasecom jo do Łužyce dojšła tužna powěsć, až jo wumrěł engelski slawist, sorabist a pśijaśel Serbow, jich rěcy a kultury, Gerald Stone (22. awgusta 1932–11. septembra 2021). Wó serbšćinje jo Gerald Stone prědny raz južo w šuli słyšał, w casu swójogo studiuma rušćiny a nimšćiny jo zgónił wó njej wěcej. A wóna jo zbuźiła jogo zajm tak, až jo se rozsuźił, napisaś wó njej swójo doktorske źěło. Za to jo sebje wuzwólił ako prědne górnoserbšćinu, kótaruž jo nejpjerwjej raz sam nabejnje nawuknuł. 1965 jo Gerald Stone woglědał prědny raz do Łužyce a wót togo casa jo był w stawnem a wutšobnem kontakśe nic jano z kolegami-wědomnostnikami, ale z młogimi dalšnymi Serbami – wšykne su jogo znali ako wjelgin pśijaznego a mudrego luźa. Jogo disertacija, zašćitowana 1969 na Londonskej uniwersiśe, jo była wěnowana změnam górnoserbskego słowoskłada w casu narodnego wózroźenja; z njeje wuchadajuca studija jo se wózjawiła 1971 ako zešywk Lětopisa tencasnego Instituta za serbski ludospyt.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen