Župne pśedsedaŕstwo jo se zaběrało z projektom za UNESCO

Von Horst Adam Donnerstag, 14. Oktober 2021

Z Města/Cottbus. Tuchylu jo tudy we Łužycy cesto to grono wó jadnom projekśe, ako ma cyniś z UNESCO. Ale co to jo – ta UNESCO? 1945 – krotko pó wójnje běchu załožyli UNO (Zjadnośone ludy), aby wše staty a ludy – nejpjerwjej w Europje, pózdźej na cełem swěśe – žywe byli w měrje a aby zadorali dalšnym wójnam. Tuchylu pśisłuša tej wjelikej organizaciji dogromady 193 statow. W samskem casu jo se UNESCO wutwóriła ako źěl UNO, ako zgromaźeństwo 37 statow, kenž se wósebnje za to stara, až budu kšuśe šćitane wjelgin gódne historiske kulturne a pśirodne pomniki na cełem swěśe ako swětowe kulturne derbstwo. Dotychměst ma wušej 1.150 objektow w 167 krajach cełego swěta taki wažny a wuznamny status. To su głownje cerkwje, kloštarje, grody a palasty, stare sedlišća, stara a moderna architektura, industrijne pomniki a cełe krajiny a biotopy. W Nimskej jo UNESCO, ako sejźi w Parisu, dotychměst 51 objektow na taki part pócesćiła a wuzwignuła. K tomu słušaju mjazy drugim znata wjelika cerkwja w Kölnje a grod Wartburg. We Łužycy ma wjelgin znaty nimsko-pólski Pücklerowy park w Mužakowje z lěta 2004 toś ten wusoki status.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen