Njoco jan z literaturu mały a wjeliki swět pólěpšyś

Von Horst Koch Donnerstag, 16. September 2021

Nejwažnjejše stacije a wótrězki we dłujkem žywjenju Jurija Kocha wopisowaś a nalicyś, to njejo pśeśěžko. Naroźił jo se 15. septembra 1936 w Horkach (Horka), w kradu serbskej katolskej jsy w Górnej Łužycy. Maś jo wjele lět chójźiła buram do domu a do groźi na pomoc, a nan, ako jo wumrěł pśi njegluce, jo źěłał w bliskich skałach (Steinbruch).

Mały Jurij jo toś južo w źiśecem casu dožywił wójnu, ako jo była w jogo domowni wósebnje grozna. Mócnje jo se wustatkowała na jogo cełe pózdźejše myslenje a cynjenje. Pó wójnje jo wuknuł nejpjerwjej gromaźe z wóterymi młodymi źowćami a gólcami na českem gymnaziumje, pózdźej na Serbskej wušej šuli w Budyšynje. Ako bu 1952 załožona Serbska wuša šula w Chóśebuzu, bu howko z dalšnymi jadnasćo wuknicami a wuknikami delegěrowany do jadnasteje rědownje.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen