PŠAŠATA RĚPA

Źiśi w Brjazynje su we horśe swěśili kokot

Von Lee-Anne Schellschmitojc Donnerstag, 16. September 2021
Pśed wrotami su wiźeś (wótlěwa): Edith Kulic, Sofia Schönefußojc, wótkubłaŕka Lee-Anne Schellschmitojc, Johanna Hildebrandtojc, Tšornojc Ryan, Talea Urbanojc, Oskar Jarik, Paula Liebheitojc, Lukas Janc, Stella Truntojc, Nike Standfußojc, Leonie Schulcojc a wótkubłaŕka Schneiderojc Lisa. Foto: Lee-Anne Schellschmitojc

Lube źiśi,

tuchylu jo cas žnjownych swěźenjow. Kokot jo dnja 1. septembra Witaj-hort w Brjazynje swěśił. Wótpołdnja su se wšykne wukniki a wótkubłarje pśed šulu zmakali. Tam su južo wrota a kary na wuknikow cakali. Pó krotkem nagronje wótkubłarjow su źiśi zachopili. Gólcy su wopytali kokota łapaś a w samskem casu su źowća z karami slalom ganjali.

Dokulaž źowća su malsnje gótowe byli, su wóni teke směli pśez wrota ganjaś. Na wrotach wise pódla kokota teke słodkosći a małke dary. Nejpjerwjej su gólcy a źowća směli jano to tergaś, ako we jsy. Pótom jo był kokot na rěźe. Njejo dłujko trało a prědny dobyśaŕ, Oskar Jarik (Jarick, stwórty lětnik), jo głowu wóttergnuł. Na druge městno jo pśišeł Lukas Janc (Janz, tśeśi lětnik) a tśeśe městno jo Ryan Tšorn (Tschorn, prědny lětnik) sebje dobył. Wótkubłarje su weto śěžkosći z wrotami a z karami měli, dokulaž su pśemałe. Te słušaju źiśowni w Strjažowje. Nejwětše žycenje horta su swójske wrota, kary a serbske drastwy za źowća.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen