Co buźo z dorostom za rucnikaŕstwa w Dolnej Łužycy?

Von Horst Adam Donnerstag, 16. September 2021
Astrid Šramina jo była pśi Wólbnem forumje. Foto: Horst Adam

Pśi Wólbnem forumje jo Astrid Šramina z Gołbina wuchwaliła to, až dej se w Chóśebuzu załožyś mediciniska fakulta. Rowno tak wažne by pak było, zdźaržaś a wuwiś industriju a rucnikaŕstwo, źož se něco producěrujo. Wót źo pak deje pśiś za to młode luźe? Kak móžomy jich za to wabiś? Tak jo se wóna pšašała.

„My dejmy za to lěpjej wužywaś pjenjeze za strukturnu změnu“, jo Andreas Münschke (AfD) ako prědny gronił. Za to, až deje se pjenjeze hynac rozdźěliś, to groni wěcej za wót změny pótrjefjonych, su se teke druge partaje wugronili.

Maja Wallsteinowa (SPD) jo pódšmarnuła: „To wukubłanje młodych luźi, na pśikład ako pjakaŕ, dej se pólěpšyš.“

Christian Görke (Lěwica) jo pokazał na felujucu atraktiwnosć takich wukubłanjow, mało pjenjez dla. „Te niske myta – něnto 7,90 euro – deje se na kuždy pad pówušyś. A trjebamy teke fachowych źěłaśerjow z drugich krajow.“

Heide Šinowscyna (Zelene) jo se wugroniła za inowatiwnu politiku a inwesticije, aby pódpěrało rucnikaŕstwo w Dolnej Łužycy: „Wšake nowe institucije, instituty a zastojnstwa su wažne, ale wósebnje notne su nowe gótnice a firmy, źož ,z ruku‘ źěłaju.“

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen