Casnik a Domowina stej pšosyłej na wólbny forum

Von Stefanie Krawcojc Donnerstag, 16. September 2021
Kandidaty AfD, FDP, CDU, Zelenych, Lěwice a SPD su na wše pšašanja wótegronili. Foto: Rosemarie Kargowa

Z Janšojc/Jänschwalde. Serbski wólbny forum, to njejo kradu nowa wěc. Až ten forum se wu nas sobu organizěrujo wót Nowego Casnika, to pak jo nowum. Šesćo kandidaty su pśišli na pśepšosenje Domowiny a Nowego Casnika pónjeźele wjacor do športaŕskego domu w Janšojcach pód gołym njebjom. Tam su te kandidaty wabili, aby luźe swóju kśicu rowno pla nich cynili, a su toś rozpšawili, co by měli prědk ako wótpósłańce we Zwězkowem sejmje. Jo, a teke njejsu jano chwalili jaden drugego, což jo było wótcakowaś. Mjazy tymi politikarjami su byli take, kenž maju ako něntejšne abo něgajšne wótpósłańce w Bramborskem krajnem sejmje wěste nazgónjenja, a teke nowacki w parlamentariskem źěle ako Maja Wallsteinowa (SPD) abo Laura Širicowa (Schieritz, FDP).

Pśišli su zajmce z Janšojc, mjazy nimi radna licba młodych luźi. Dalšne zwěrne Serbowki a Serby ze susednych jsow su teke pódla byli. Někak 60 luźi jo to było, kenž jo sejźeło, słuchało a pšašało. Jaden a drugi jo casy barcał, dokulaž njejo spokojom ze źěłom politikarjow powšyknje. Hyšći we wětšej licbje su pšyce se pórali.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 24,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen